Insticksmodulen Infoga datum/tid

Insticksmodulen Infoga datum/tid infogar det aktuella datumet och tiden in i ett dokument. Genomför följande steg för att använda insticksmodulen Infoga datum/tid:

 1. Välj Redigera ▸ Infoga datum och tid.

  Om du inte har konfigurat insticksmodulen Infoga datum/tid till att automatiskt infoga datumet/tiden utan att fråga dig efter formatet, kommer gedit att visa dialogrutan Infoga datum och tid. Välj det lämpliga formatet för datum och tid från listan. Klicka på Infoga för att stänga dialogrutan Infoga datum och tid. gedit infogar datumet och tiden vid markörpositionen i den aktuella filen.

  Om du har konfigurat gedit till att använda ett specifikt format för datum och tid, kommer dialogrutan Infoga datum och tid inte att visas. Datumet och tiden kommer då att automatiskt infogas vid markörpositionen i den aktuella filen.

10.7.1. Konfigurera insticksmodulen Infoga datum/tid

Genomför följande steg för att konfigurera insticksmodulen Infoga datum/tid:

 1. Välj Redigera ▸ Inställningar.

 2. Välj fliken Insticksmoduler.

 3. Välj insticksmodulen Infoga datum/tid.

 4. Klicka på Konfigurera för att visa dialogrutan Konfigurera insticksmodulen för infoga datum/tid.

 5. Välj ett av följande alternativ:

  • För att ange formatet för datum och tid varje gång som du infogar datumet och tiden, välj alternativet Fråga efter ett format.
  • För att använda samma format för datum och tid som gedit tillhandahåller varje gång som du infogar datumet och tiden, välj alternativet Använd det valda formatet, välj sedan det lämpliga formatet från listan. När du väljer det här alternativet, kommer gedit inte att fråga dig efter formatet för datum och tid när du väljer Redigera ▸ Infoga datum och tid.
  • För att använda samma anpassade format för datum och tid varje gång du infogar datumet och tiden, välj alternativet Använd anpassat format, ange sedan det lämpliga formatet i textrutan. För mer information om hur man anger ett anpassat format, se strftime(3). När du väljer det här alternativet, kommer gedit inte att fråga dig efter formatet för datumet och tiden när du väljer Redigera ▸ Infoga datum och tid.
 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Konfigurera insticksmodulen Infoga datum/tid.

 7. För att stänga dialogrutan Inställningar, klicka på Stäng.